O nedočkavosti + špetka tušených špatných zpráv

by Alena 8. ledna 2018 10:13

Tak nevím, tahle odkládaná zima zatím spíš posiluje moji (tradiční) nedočkavost. Namísto touhy po zimě jako od Lady mám hned touhy jarní. Takže papriky, lilky, celery a pórky už vysety. Jen do sadbovačů, samozřejmě. Dneska si na ně umíchám slepičí čaj a budu je rozmazlovat (Necháte cca 3 dny louhovat 1 díl sušených slepičinců a 4 díly vody, slijete a ještě naředíte vodou 1:1, sazeničky zalijete jednou za čtrnáct dní (ne častěji).) . Cesta k jaru ještě dlouhá. 

 

A k těm tušeným špatným zprávám. Pokud se k Vám ještě následující studie nedostala jinou cestou, velmi doporučuji Vaší pozornosti. 

Rezidua pesticidů v orných půdách České republiky, Doc. RNDr. Jakub Hofman Ph.D. a kolektiv (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí - RECETOX) , na internetu uveřejněno na jinak spíše lehce odpudivém (protože také nadměrně chemizovaném) webu agromanual.cz.

Odkaz na článek najdete na konci příspěvku. 

Pro ty z Vás, kteří se nechtějí prokousávat textem hemžícím se čísly a názvy pesticidů jen část závěru a některé hlavní body studie: Orná půda v České republice je kontaminována četnými pesticidy, které se vyskytují jako vícenásobné směsi a ve významných koncentracích. (Možná si také říkáte, to je jasné, to jsem tušil/věděl, ale údajně jsou rozsáhlejší studie přítomnosti pesticidů v zemědělské půdě poměrně vzácné. Bez podpory relevantních zdrojů se pak cesta za jakoukoli změnou týkající se používání pesticidů hledá velmi obtížně, koneckonců i pokud jsou studie dostupné, jedná se o zápolení nelehké, vlekoucí se a s nevyrovnanými protihráči ...)

Analyzováno bylo 75 vzorků z různých lokalit ČR (vzorky odebrány počátkem roku 2015). Testovány byly na přítomnost dnes používaných pesticidů a jejich metabolitů (transformačních produktů) a dále na přítomnost látek již zakázaných. V 99% půd byl nalezen alespoň 1 pesticid, v 81% alespoň jeden pesticid nad 0,01 mg/kg. V 85% půd bylo nalezeno 3 a více pesticidů v 51% půd 5 a více pesticidů, a v 36% půd bylo nalezeno 3 a více pesticidů přesahujících hranici 0,01mg/kg. Extrémem bylo 6 půd s 10 a více pesticidy a jedna půda s osmi pesticidy překračující zmíněnou hranici.

Zajímavostí limitu 0,01mg/kg je to, že pochází z vyhlášky č.13/1994 Sb., která již neplatí, ale jiný obecný limit pro individuální pesticidy není dle autorů studie dostupný, a to ani v novele vyhlášky (č.153/2016 Sb.). Autoři zmiňují ještě holandský limit pro sumu všech pesticidů 0.07mg/kg, kterou česká orná půda překročila u 32% vzorků (stejný český limit z roku 1994 - tj. limit pro sumu všech pesticidů, překročilo 21% zkoumaných půd). 

Další zajímavostí byly četné výskyty některých pesticidů (příp. jejich transformačních produktů) zakázaných v EU již v roce 2004 (konkrétně atrazin a simazin), které byly nalezeny ve 32%půd a to vždy přes limitní hodnoty. U simazinu nejde dle výzkumníků o dědictví minulosti, ale o povolené "nečistoty" v současné době používaných pesticidech u hydroxy-atrazinu jde pak nejspíš o to, co se nasbíralo za desítky let před zákazem.

Výsledky mají podle výzkumníků úzkou vazbu na výsledky monitoringu pesticidů v pitné vodě (povrchové i podzemní), které provádí Odbor jakosti vody Českého hydrometeorologického ústavu. V jedné na netu dostupné prezentaci Mgr Ph.D. Víta Kodeše (zde) si můžete přečíst něco více o poměrně alarmujících obsazích pesticidů v podzemních vodách, zprávy o neradostných výsledcích monitoringu pesticidů v pitné vodě prolétly minulý podzim i médii. 

Ach jo, a líp v téhle oblasti asi jen tak nebude. Podpora ekologického hospodaření - a to především toho s následnou produkcí potravin, má stále větší smysl. A myslím tím zejména podporu spotřebitelskou a ideovou.

Odkaz na celý článek: 

Rezidua pesticidů v orné půdě ČR

O nás

Alfred, Ida, Ema,
Alena, Hynek
Spolu, spokojeně, udržitelně

Rodinné hospodářství 
Jizerské hory

Napište nám email

Biobedýnky


Archív

Komentáře

RSS komentářů