Rohatí i bezrozí

by Alena 8. dubna 2013 18:00

O letošních kůzlatech jsem tu ještě nepsala ... Parádnici Meruňce se narodila první kůzlátka. Dva kozlíci, přesněji. Jeden s rohama a druhý bez. Rošťáci co skáčou všude (a na každého). Doplnili bandu ovčích rošťáků.

  

Tetky očumují prvního kozlíka jako sudičky. Meruňka s oběma zrzatci. 

 

Enterotoxemie

by Alena 8. března 2013 10:55

Při pátrání po informacích o enterotoxemii ovcí jsem narazila na dobrý a přehledný článek, který v anglickém originále najdete ZDE - na stránkách Colorado State University Extension. Protože je informací o enterotoxemii pro chovatele v češtině nedostatek, článek jsem (byť narychlo) přeložila. Aby text, který bude zajímat nejspíš jen chovatele ovcí, nestrašil v tuto chvíli na první straně našeho blogu, zařadila jsem ho mezi starší příspěvky a najdete ho ZDE.

Na článku mě zaujalo vysvětlení rozvoje onemocnění a možnosti jeho prevence, zvláště v souvislosti s kontrolou množství a kvality krmiva. Ačkoli článek může částečně vyznít příliš pozitivně  pro preventivní očkování, považuji za jeho zajímavější a informativně podstatnější část právě odstavce věnující se ostatní prevenci. Sami bahnice očkované nemáme, s enterotoxemii jsme se dosud u našich zvířat nesetkali, ale dokážu si dobře představit, že kdybychom kvůli enterotoxemii o jehňata přicházeli, očkovat budeme. O vedlejších účincích vakcíny proti enterotoxemii jsem zatím neslyšela ani nikde nic nenašla (na rozdíl od vakcíny proti katarální horečce ovcí/blue tongue), pokud máte nějaké zkušenosti či informace, budu za ně vděčná. 

Mějte se pěkně, úspěšné odchovy jehňat přejeme!

 

Enterotoxemie ovcí, jehňat/Enterotoxemie koz, kůzlat/Enterotoxemia

 

Enterotoxemie

by Alena 12. prosince 2012 22:45

Enterotoxemie ("Nemoc z přežrání") ovcí a koz

autor D.Van Metre(5/2010)

Rychlé shrnutí

  • Enterotoxiemie je často závažné onemocnění ovcí a koz různého stáří
  • Bakterie způsobující enterotoxemii jsou přítomny v trávicím traktu zdravých zvířat v poměrně nízkém počtu a v relativně klidovém stavu
  • Ve vážných případech tohoto onemocnění nemusí být léčba úspěšná
  • Prevence enterotoxemie je mnohem spíše úspěšná než pokusy o léčbu

Enterotoxemie je často závažné onemocnění ovcí a koz různého stáří. Způsobují ji dva kmeny bakterií Clostridium perfringens - kmeny typu C a D. Tyto bakterie jsou běžně přítomné v nízkých počtech v gastrointestinálním traktu všech ovcí a koz. Pokud tomu tak je, kdy a proč jsou příčinou onemocnění?

Tyto organismy jsou běžně v nízkých počtech v relativně klidovém stavu v tenkém a tlustém střevě zdravých zvířat. Zdá se, že to, co bakterie aktivizuje a spouští onemocnění je změna v stravování daného zvířete. Nejčastěji je touto změnou navýšení množství obilovin, bílkovinných doplňků, mléka či mléčných náhražek (pro jehňata a kůzlata) a/nebo pastvy, kterou daná ovce či koza přijímá. V souhrnu jsou tato krmiva bohatá na škroby, cukry a/nebo bílkoviny. Když se neobvykle velké množství těchto živin dostane do střev, výskyt bakterie Clostridium perfringens ve střevech prudce naroste. Vzrůstající počet bakterií vylučuje velmi silné toxiny (bakteriální jedy), které škodí zvířeti. Tyto toxiny mohou způsobovat poškození střev i mnoha dalších orgánů. Výsledkem může být úhyn, obzvláště neočkovaného zvířete nebo novorozených jehňat či kůzlat, jejichž matka nebyla očkována. 

 Přiznaky enterotoxemie u ovcí a koz zahrnují: 

• Zvířata náhle přestávají přijímat potravu a stávají se letargickými

• Postižená zvířata mohou vykazovat příznaky bolesti trávicího traktu, jako je např. kopání se do břicha, opakované uléhání a vstávání, ležení na boku, těžké oddechování a sténání.

• Může se vyskytnout průjem, v některých případech je v trusu přítomna krev. 

• Zvířata mohou být neschopna postavit se, leží na boku, natahují končetiny, hlavu a krk stočenou ke kohoutku. Tuto polohu způsobují účinky toxinu na mozek zvířete. Smrt obvykle nastává v průběhu několika minut až hodin po vyskytnutí se tohoto příznaku. 

• Protože enterotoxemie může postupovat takto rychle, mohou být zvířata nalezena mrtvá bez předchozích příznaků onemocnění. 

Léčba

V závažných případech onemocnění enterotoxemii nemusí být léčba účinná. Mnoho veterinářů léčí mírný průběh enterotoxemie s analgetiky, probiotiky (v podobě gelů či past s "dobrými bakteriemi"), elektrolytickými roztoky a antiséry, což jsou roztoky koncentrovaných protilátkami, které neutralizují toxiny produkované bakteriemi. Závažnější případy mohou vyžadovat nitrožilní podání tekutin, léčbu antibiotiky a další podpůrnou léčbu, jako například dodávání kyslíku.

Prevence

Prevence enterotoxemie je mnohem spíše úspěšná než pokusy o její léčbu.

Očkování

Očkování je základním kamenem prevence enterotoxemie. Pro ovce a kozy je dostupných několik vakcín, které vyvolávají imunitu vůči toxinům produkovaným bakteriemi Clostridium perfringens typu C a D.  Protože je u ovcí a koz závažným onemocněním, kterému by se mělo předcházet, také tetanus, mnoho veterinárních lékařů doporučuje očkovat ovce a kozy vakcínou, , která chrání také proti tetanu. Tyto vakcíny jsou často označovány jako trivakcíny, protože indukují ochranu proti třem typům bakterií Clostridium 
perfringens
 typu C (enterotoxemie), typu D (enterotoxemie) a Clostridium tetani (bakterii způsobující tetanus).  
Dospělé ovce a kozy: Při prvním očkování dané ovce či kozy vyžadují všechny vakcíny proti enterotoxemii/tetanu k vyvolání patřičné imunitní odezvy dvě dávky. Tyto dávky jsou obvykle vakcinovány v časovém odstupu 10 až 14 dní. Poté co každá dospělá ovce nebo koza obdržela obě dávky, měla by být očkována alespoň jednou ročně. Mnoho veterinárních lékařů doporučuje, aby byly bahnice a březí kozy očkovány přibližně jeden až dva měsíce před předpokládaným datem porodu, čímž se maximalizuje obsah protilátek přítomných v mlezivu. Tento postup pomáhá před enterotoxemií chránit novorozená mláďata.  Pokud není imunizace březích zvířat v uvedeném období není z nějakého důvodu proveditelné, zdá se být účinné i očkování bahnic a koz v jinou roční dobu. 

Pro mladé a dospělé ovce nebo kozy, krmené potravou obsahující mnoho obilnin nebo pasené na vydatných pastvinách, může být dojednáno častější očkování proti enterotoxemii. Někteří chovatelé očkují vysoce ohrožená zvířata dvakrát až čtyřikrát ročně, aby dosáhli odpovídající ochrany. 

Proočkovanost matek je nejlepším způsobem ochrany novorozených mláďat proti tomuto onemocnění, neboť jsou protilátky proti bakteriálním jedům předány v mlezivu novorozeným mláďatům. Pro takovou imunizaci mláďat je samozřejmě nezbytné zajistit, aby se mláďata mleziva napila! Rostoucí mláďata jsou obvykle poprvé očkována ve stáří 6-10 týdnů, obvykle následuje ještě jedna nebo dvě další (podpůrné) vakcinace. Poraďte se se svým veterinářem jaká očkovací strategie nejlépe odpovídá vašemu hospodářskému provozu a krmnému programu vašich zvířat.

Krmné strategie

Obezřetný přístup ke krmení vašich zvířat vám také umožní omezit možnost výskytu tohoto onemocnění ve vašem stádě. Vzhledem k tomu, že se bakterie způsobující enterotoxemii ve střevě prudce množí v důsledku trávení neobvykle velkého množství škrobu, cukru nebo bílkovin, potřebujete být opatrní při zkrmování určitých krmiv obsahující velké množství těchto živin, jako jsou například obiloviny, siláž nebo senáž, vydatná pastva, mléko či mléčné náhražky a bílkovinné doplňky. Tzv. kompletní krmiva - například granule určené pro jehňata či kůzlata na výkrm - mohou také vyvolat onemocnění enterotoxemií, zkrmujete-li je ve velkém množství.

Pokud krmíte zvířata těmito, z hlediska enterotoxemie, vysoce rizikovými krmivy, rozdělte denní příděly pro každé zvíře do co možná největšího množství malých krmných dávek (řekněme do třech až čtyřech krmných dávek), raději než abyste tato krmiva podávali v jedné velké dávce. Je doporučeníhodné krmit objemným krmivem, jako je seno, předtím než podáte rizikovější krmiva, prostě proto, aby se zvířata nejprve zasytila senem. Tím se omezí možnost přežrání vysoce rizikovými krmivy, jako je například zrní. Poraďte se se svým veterinářem, který z přístupů ke krmení je vhodný pro vaši situaci.

Změny v krmení zvířat vždy provádějte pomalu.Pokud plánujete zvýšit množství obilovin zkrmovaných vašemu stádu, vždy dávky zvyšujte postupně, v rozmezí několika dnů. To napomáhá bakteriím v trávicím traktu přizpůsobit se změnám ve stravě, snižuje se tím pravděpodobnost, že se problematické bakterie snadno dostanou k živinám. Ujistěte se, že dostatečně pozorujete svá zvířata, abyste si všimli příznaků dominance jednoho či více jednotlivců - taková zvířata mohou odhánět ostatní jedince od potravy a sama se přežrat; obdobně i plachá zvířata mohou s přístupem ke krmnému místu otálet, hladovět a následně se přežrat. V případě potřeby stádo rozdělte a ujistěte se, že jste zabezpečili odpovídající počet krmných míst či krmných nádob tak aby všechna zvířata dostala stejnou příležitost se nakrmit. 

Pro zvířata vypouštěná na pastvinu poté, co byla krmena výhradně senem či jinými skladovanými krmivy, je nejdůležitějším tradičním pravidlem umožnit pastvu první den pouze po dobu přibližně 10 minut. Tuto dobu další den prodlužte vždy přibližně na dvojnásobek - na celodenní pastvu by se tak zvířata měla dostat přibližně po jednom týdnu.  

U dojnic s vysokou produkcí mléka může být nutné zkrmovat větší množství objemných krmiv a menšího množství koncentrovaných, energeticky vydatných krmiv, aby se omezila nadměrná produkce mléka, která by mohla ohrozit jejich mláďata. U dojných ovcí a koz udržujte trvale vyrovnaný krmný program, abyste omezili výkyvy v produkci mléka pro kojená mláďata. ..

1 D. Van Metre, DVM, DACVIM, je veterinární lékař a profesor na Colorado State University Extension , College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Clinical Sciences. (5/2010).

Záměrem tohoto článku není podpora zmiňovaných produktů ani kritika produktů v článku nezmiňovaných. 

 

 

Na zahrádce a na poli ... aneb letem světem

by Alena 23. července 2012 22:42

Zavařili jsme první dávku okurek. Sklidili jsme část mrkví. Sklidili jsme česnek. Ojídáme rybíz. Na poli jsme sklidili vodnici ... a žampióny. Těch tmavých výborných žampiónů bývá hojně i ve stodole. Je to taková čistá radost sklízet něco, co je nejen dobré, ale navrch co jste ani neseli a neopečovávali. Co roste tak nějak samo, dle vlastního rytmu, jen pro nás nahodile. Lákalo by mě mít pěstování hub víc pod kontrolou, ale takhle je to takové milé :). 

 

Kozel Mates se u nás docela zabydlel, ale zatím si nejsme příliš jisti, zda došlo k tomu, kvůli čemu je kozel tady :). Kozí říje je pro nás krajinou téměř neprobádanou a Meruňka je velmi tajuplná. Zato Sněženčina kůzlata rostou a měla by být co nejdříve odstavena, dojit Sněženku je zatím ale učiněná akrobacie, tak jsme trochu zvědavi, jak to s kozím mlékem bude.

  

Sýry, sýry, sýry. Zkouším archivní kousky, snad je nesníme předčasně. Pokus o penicilíňáky málem skončil u prasátek, teď mi roste a snad zraje v sýrařské lednici, ale jasný úspěch to není ... dám druhý pokus. Když dělám ovčí tvaroh, voní celá kuchyně. Je to lahoda. Chutná dokonce i mojí mamince, což beru jako velkou poctu. Vůbec je to sýraření letos takové voňavé a radostné.

Karličku navštívil pán s termoskou. Trochu neromantické, ale nejsnáze realizovatelné připuštění naší jalovičky. Jak bude úspěšné, a zda pán s termoskou zase znovu přijde, uvidíme za pár dní.  

 Na poli toho po jarním suchu, následném pozdním červnovém mrazíku a po něm následujícím náporu doprovodných rostlin příliš nezbylo ... tak uvidíme jak s fazolemi. Taky božsky kvete cibule zasazená na semeno. Dílčí úspěchy se také počítají.  

Kids

by Alena 7. června 2012 22:11

 

V posledních dnech

by Alena 7. června 2012 22:05

.: pršelo a nepršelo a pršelo a pak zas ne ... a kolem vykvetly orchideje 

 

.: předminulou noc mrzlo a dole na poli pomrzly cukety, okurky, rajčata, kukuřice ...

.: koza i s kůzlaty se na chvíli přestěhovala zpátky do stodoly 

.: tihle jsou už skoro přepeření puberťáci, jejich mladší kolegové mají dokonce adoptivní kvočnu ...  

.: proběhly jedny z posledních výsadeb na zahrádce ...

... a dozrávají první jahody!

Stalo se před soumrakem, pod lípou, vedle kravince ...

by Alena 30. května 2012 23:09

... nebudu vás napínat. Narodila se nám první kůzlata! Sněženka s porodem ukázkově počkala na přítomnost všech těch, které to zajímalo, a poté v poklidu přivedla na svět nejprve tmavší drobounkou kozičku a poté světlejšího (a o krapet robustnějšího) kozlíka. Obě kůzlata mají cingrlátka, zda budou rohatá po tatínkovi či bezrohá po mámě, zatím nevíme. 

Sněženka se ukázala být vzornou matkou, tak doufáme, že to kůzlátka na pastvině pěkně zvládnou. 

 

Péče o paznehty

by Alena 20. února 2012 11:27

Ovce/Kozy/Péče o kopyta/Péče o paznehty/Pack goat/Goat packing

Tento příspěvek píšu při příležitosti předjarního ošetření paznehtů našich čtyřnohých sudokopytníků (s výjimkou jalůvky Karly). Nejsme veterináři ani profi chovatelé a to, co tady uvádím, je jen záznam skoro čtyřleté zkušenosti s ovčíma nohama.

Ať už máte doma ovce nebo kozy, ať už je chováte pro užitek či radost (ideálně v kombinaci), je potřeba pečovat o jejich kopýtka. Pack goat, neboli koza turistická, není žádnou výjimkou, spíše naopak, problémy s nesprávným postojem/chůzí, způsobené zanedbáním péče o paznehty, jsou u kozy, od které očekáváte společnost na výletech, zásadní komplikací. Pack goat potřebuje ošetření paznehtů mnohem častější, protože musí mít nohy v pořádku. Ale ponechme goat packing stranou a podívejme se na paznehty u ovcí a koz všeobecně.

Ošetřovat se má alespoň dvakrát ročně, po zimě, kdy jsou zvířata ustájena na měkké vysoké podestýlce, a na podzim ke konci pastevní sezóny. Záleží na dispozici plemene ovcí/koz, které chováte, ale nespoléhejte na to, že venku chovaná zvířata si paznehty nějak sama obrousí. Nám se to u východofríských ovcí a českých koz vůbec nepotvrdilo. V zimě jsou zvířata ve stodole, kde je samozřejmě země s nastýlkou měkkčí a vhlčí než venku, ale ani na pastvinách není dostatek kamenitých ploch a tak je co stříhat a upravovat i po létě. Profesionální střihači ovcí většinou při stříhání vlny péči o nohy vašich svěřenců poskytují, osobně ale považuji za vhodné ostříhat nohy také hned po zimě a na jarní stříhání vlny nečekat. (České kozy se navrch nestříhají, takže u nich ani není na co čekat.) Přerostlé paznehty se všelijak kroutí, tlačí na prsty, uzavírají v dutině pod paznehtem špínu, která hnije a od ní následně hnije i pazneht. Může dojít k menší či větší deformaci končetiny, zvíře může nesprávně stát, kulhat, trpět bolestí i stresem, následně hubnout etc.

Zvířata ustájená na tvrdém (tj. např. na betonové podlaze) mají s přerůstáním paznehtů potíže také, rohovina je stimulována k zvýšenému růstu a dojde-li k deformaci paznehtů a následně ke špatnému postoji, trpí zvíře na tvrdém stání více než ve vysoké podestýlce.

Takže neváhejme.

Pomůcek nabízí různí prodejci mnoho, najdete různé nůžky, nože (velké, malé, pravé, levé), rašple etc. Nám se osvědčily nůžky švýcarské značky Felco, dobře se s nimi pracuje, jsou ostré a vydrží. Nože jsou asi taky fajn, ale nejsem příliš zručná, takže mi nůžky vyhovují více. Struhátko na patičky nemáme, ale uvažujeme o tom, že si ho pořídíme.

Postup je poměrně snadný. Ovce lze posadit na zadek a pak je stříhání jednoduché, ale ve dvou osobách lze ovci stejně dobře ostříhat i ve stoje (jeden drží ovci, druhý stříhá). Kozy se stříhají ve stoje, posazovat jsme je nezkoušeli :). Přední i zadní nohy zvedáme a ohýbáme směrem dozadu. S nůžkami je vhodné stát čelem k zadku zvířete - při stříhání předních nohou, při stříhání zadních nohou vzadu zády (svými) k zadku (zvířecímu). Lépe se totiž stříhá špičkou nůžek ke špičce paznehtu, s nožem to může být jiné. Stříhejte opatrně, postupně, až do dosažení ideálního tvaru. Je-li příliš přerostlá či deformovaná patička, stříhejte opatrněji, než na nehtové části. Stříhání můžete také rozložit do několika fází, mezi jednotlivými kroky vždy několik dní počkat. Pokud se objeví světle růžová tkáň, rozhodně dále nestříhejte, i kdyby kopýtko ještě nevypadalo jak by mělo. Počkejte, cévky se za několik dní zatáhnou a můžete v případě potřeby stříhat či rašplovat dále.

Správně by pazneht měl mít takový tvar, který uvidíte u čerstvě narozených mláďat. Patička je v rovině s přední částí paznehtu, spodní okraj paznehtu je přibližně vodorovný s nehtovým valem/lemem (hranicí mezi srstí a nehtovou částí kopýtka).

Na fotografii kopýtko několik dní starého beránka.

Nejlépe asi zdokumentuji úpravu paznehtu obrazem.

Typicky vypadá přerostlý pazneht takto: 

Pazneht po prvním stříhání:  Stříhat by zde šlo ještě o něco více - po stranách okraje a případně i špička, ale protože šlo o střih radikální, bylo necháno takto.

Goat packing po česku

by Alena 17. ledna 2012 22:09

Tak tohle je Sněženka. :).

Jako kůzle byla bílá, odtud to jméno. Dnes je asi po prabábě barvy meruňkové, ale Meruňka se jmenuje naše druhá koza, takže Sněžence to trochu matoucí jméno už zůstalo. Přivezli jsme si ji třídenní, z kozí farmy jí prodávali asi rovnou do papiňáku.

Kůzlátko Sněženka s Meruňkou u piana.

Vychovali jsme ji na láhvi, Meruňka byla o pár měsíců starší a tak se na lidi upnula především Sněženka. Po čase se ukázalo, že si na lidskou společnost zvykla natolik, že za lidmi velmi ráda zdrhá. Ohradník neohradník. A protože jsme se báli, že to naučí i ostatní ze stáda, případně, že sežere sousedům zeleninu či způsobí nějakou jinou škodu či újmu, už jednou to vypadalo, že nastala její poslední chvíle a skončí na pekáči. Nakonec zvítězilo rozhodnutí poslat kozu na Moravu :). Na spřátelené kozí farmě na samotě by se v kozím stádě měla jistě skvěle. Už už se tedy zdálo, že již druhý den tohoto roku pofrčí s Lenkou a Navotem k nim domů ... Jenže pak jsme nějak vyměkli ... a tak z ní bude (první) česká pack goat :). Tedy turistická nákladní koza. Snad. Nyní je to koza ve výcviku. Takže až mě tu ve svazích potkáte jak vleču kozu (nebo jsem kozou vlečena), jedná se o trénink ;). Sice to píšu s lehkou ironií, ale ten záměr je vážný. Ve Spojených Státech je goat packing záležitostí běžnou, široce rozšířenou, s vlastní asociací, časopisem, mnohými webovými stránkami. Zato český web zatím mlčí. Pokud v Čechách znáte někoho, kdo by se výcviku pack goats věnoval (a nemyslím tím Cirkus Berousek), dejte mi vědět.

 

O nás

Alfred, Ida, Ema,
Alena, Hynek
Spolu, spokojeně, udržitelně

Rodinné hospodářství 
Jizerské hory

Napište nám email

Biobedýnky


Archív

Komentáře

RSS komentářů