Enterotoxemie

by Alena 12. prosince 2012 22:45

Enterotoxemie ("Nemoc z přežrání") ovcí a koz

autor D.Van Metre(5/2010)

Rychlé shrnutí

  • Enterotoxiemie je často závažné onemocnění ovcí a koz různého stáří
  • Bakterie způsobující enterotoxemii jsou přítomny v trávicím traktu zdravých zvířat v poměrně nízkém počtu a v relativně klidovém stavu
  • Ve vážných případech tohoto onemocnění nemusí být léčba úspěšná
  • Prevence enterotoxemie je mnohem spíše úspěšná než pokusy o léčbu

Enterotoxemie je často závažné onemocnění ovcí a koz různého stáří. Způsobují ji dva kmeny bakterií Clostridium perfringens - kmeny typu C a D. Tyto bakterie jsou běžně přítomné v nízkých počtech v gastrointestinálním traktu všech ovcí a koz. Pokud tomu tak je, kdy a proč jsou příčinou onemocnění?

Tyto organismy jsou běžně v nízkých počtech v relativně klidovém stavu v tenkém a tlustém střevě zdravých zvířat. Zdá se, že to, co bakterie aktivizuje a spouští onemocnění je změna v stravování daného zvířete. Nejčastěji je touto změnou navýšení množství obilovin, bílkovinných doplňků, mléka či mléčných náhražek (pro jehňata a kůzlata) a/nebo pastvy, kterou daná ovce či koza přijímá. V souhrnu jsou tato krmiva bohatá na škroby, cukry a/nebo bílkoviny. Když se neobvykle velké množství těchto živin dostane do střev, výskyt bakterie Clostridium perfringens ve střevech prudce naroste. Vzrůstající počet bakterií vylučuje velmi silné toxiny (bakteriální jedy), které škodí zvířeti. Tyto toxiny mohou způsobovat poškození střev i mnoha dalších orgánů. Výsledkem může být úhyn, obzvláště neočkovaného zvířete nebo novorozených jehňat či kůzlat, jejichž matka nebyla očkována. 

 Přiznaky enterotoxemie u ovcí a koz zahrnují: 

• Zvířata náhle přestávají přijímat potravu a stávají se letargickými

• Postižená zvířata mohou vykazovat příznaky bolesti trávicího traktu, jako je např. kopání se do břicha, opakované uléhání a vstávání, ležení na boku, těžké oddechování a sténání.

• Může se vyskytnout průjem, v některých případech je v trusu přítomna krev. 

• Zvířata mohou být neschopna postavit se, leží na boku, natahují končetiny, hlavu a krk stočenou ke kohoutku. Tuto polohu způsobují účinky toxinu na mozek zvířete. Smrt obvykle nastává v průběhu několika minut až hodin po vyskytnutí se tohoto příznaku. 

• Protože enterotoxemie může postupovat takto rychle, mohou být zvířata nalezena mrtvá bez předchozích příznaků onemocnění. 

Léčba

V závažných případech onemocnění enterotoxemii nemusí být léčba účinná. Mnoho veterinářů léčí mírný průběh enterotoxemie s analgetiky, probiotiky (v podobě gelů či past s "dobrými bakteriemi"), elektrolytickými roztoky a antiséry, což jsou roztoky koncentrovaných protilátkami, které neutralizují toxiny produkované bakteriemi. Závažnější případy mohou vyžadovat nitrožilní podání tekutin, léčbu antibiotiky a další podpůrnou léčbu, jako například dodávání kyslíku.

Prevence

Prevence enterotoxemie je mnohem spíše úspěšná než pokusy o její léčbu.

Očkování

Očkování je základním kamenem prevence enterotoxemie. Pro ovce a kozy je dostupných několik vakcín, které vyvolávají imunitu vůči toxinům produkovaným bakteriemi Clostridium perfringens typu C a D.  Protože je u ovcí a koz závažným onemocněním, kterému by se mělo předcházet, také tetanus, mnoho veterinárních lékařů doporučuje očkovat ovce a kozy vakcínou, , která chrání také proti tetanu. Tyto vakcíny jsou často označovány jako trivakcíny, protože indukují ochranu proti třem typům bakterií Clostridium 
perfringens
 typu C (enterotoxemie), typu D (enterotoxemie) a Clostridium tetani (bakterii způsobující tetanus).  
Dospělé ovce a kozy: Při prvním očkování dané ovce či kozy vyžadují všechny vakcíny proti enterotoxemii/tetanu k vyvolání patřičné imunitní odezvy dvě dávky. Tyto dávky jsou obvykle vakcinovány v časovém odstupu 10 až 14 dní. Poté co každá dospělá ovce nebo koza obdržela obě dávky, měla by být očkována alespoň jednou ročně. Mnoho veterinárních lékařů doporučuje, aby byly bahnice a březí kozy očkovány přibližně jeden až dva měsíce před předpokládaným datem porodu, čímž se maximalizuje obsah protilátek přítomných v mlezivu. Tento postup pomáhá před enterotoxemií chránit novorozená mláďata.  Pokud není imunizace březích zvířat v uvedeném období není z nějakého důvodu proveditelné, zdá se být účinné i očkování bahnic a koz v jinou roční dobu. 

Pro mladé a dospělé ovce nebo kozy, krmené potravou obsahující mnoho obilnin nebo pasené na vydatných pastvinách, může být dojednáno častější očkování proti enterotoxemii. Někteří chovatelé očkují vysoce ohrožená zvířata dvakrát až čtyřikrát ročně, aby dosáhli odpovídající ochrany. 

Proočkovanost matek je nejlepším způsobem ochrany novorozených mláďat proti tomuto onemocnění, neboť jsou protilátky proti bakteriálním jedům předány v mlezivu novorozeným mláďatům. Pro takovou imunizaci mláďat je samozřejmě nezbytné zajistit, aby se mláďata mleziva napila! Rostoucí mláďata jsou obvykle poprvé očkována ve stáří 6-10 týdnů, obvykle následuje ještě jedna nebo dvě další (podpůrné) vakcinace. Poraďte se se svým veterinářem jaká očkovací strategie nejlépe odpovídá vašemu hospodářskému provozu a krmnému programu vašich zvířat.

Krmné strategie

Obezřetný přístup ke krmení vašich zvířat vám také umožní omezit možnost výskytu tohoto onemocnění ve vašem stádě. Vzhledem k tomu, že se bakterie způsobující enterotoxemii ve střevě prudce množí v důsledku trávení neobvykle velkého množství škrobu, cukru nebo bílkovin, potřebujete být opatrní při zkrmování určitých krmiv obsahující velké množství těchto živin, jako jsou například obiloviny, siláž nebo senáž, vydatná pastva, mléko či mléčné náhražky a bílkovinné doplňky. Tzv. kompletní krmiva - například granule určené pro jehňata či kůzlata na výkrm - mohou také vyvolat onemocnění enterotoxemií, zkrmujete-li je ve velkém množství.

Pokud krmíte zvířata těmito, z hlediska enterotoxemie, vysoce rizikovými krmivy, rozdělte denní příděly pro každé zvíře do co možná největšího množství malých krmných dávek (řekněme do třech až čtyřech krmných dávek), raději než abyste tato krmiva podávali v jedné velké dávce. Je doporučeníhodné krmit objemným krmivem, jako je seno, předtím než podáte rizikovější krmiva, prostě proto, aby se zvířata nejprve zasytila senem. Tím se omezí možnost přežrání vysoce rizikovými krmivy, jako je například zrní. Poraďte se se svým veterinářem, který z přístupů ke krmení je vhodný pro vaši situaci.

Změny v krmení zvířat vždy provádějte pomalu.Pokud plánujete zvýšit množství obilovin zkrmovaných vašemu stádu, vždy dávky zvyšujte postupně, v rozmezí několika dnů. To napomáhá bakteriím v trávicím traktu přizpůsobit se změnám ve stravě, snižuje se tím pravděpodobnost, že se problematické bakterie snadno dostanou k živinám. Ujistěte se, že dostatečně pozorujete svá zvířata, abyste si všimli příznaků dominance jednoho či více jednotlivců - taková zvířata mohou odhánět ostatní jedince od potravy a sama se přežrat; obdobně i plachá zvířata mohou s přístupem ke krmnému místu otálet, hladovět a následně se přežrat. V případě potřeby stádo rozdělte a ujistěte se, že jste zabezpečili odpovídající počet krmných míst či krmných nádob tak aby všechna zvířata dostala stejnou příležitost se nakrmit. 

Pro zvířata vypouštěná na pastvinu poté, co byla krmena výhradně senem či jinými skladovanými krmivy, je nejdůležitějším tradičním pravidlem umožnit pastvu první den pouze po dobu přibližně 10 minut. Tuto dobu další den prodlužte vždy přibližně na dvojnásobek - na celodenní pastvu by se tak zvířata měla dostat přibližně po jednom týdnu.  

U dojnic s vysokou produkcí mléka může být nutné zkrmovat větší množství objemných krmiv a menšího množství koncentrovaných, energeticky vydatných krmiv, aby se omezila nadměrná produkce mléka, která by mohla ohrozit jejich mláďata. U dojných ovcí a koz udržujte trvale vyrovnaný krmný program, abyste omezili výkyvy v produkci mléka pro kojená mláďata. ..

1 D. Van Metre, DVM, DACVIM, je veterinární lékař a profesor na Colorado State University Extension , College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Clinical Sciences. (5/2010).

Záměrem tohoto článku není podpora zmiňovaných produktů ani kritika produktů v článku nezmiňovaných. 

 

 

Kolo se nám polámalo

by Alena 9. prosince 2012 21:18

    

... udělalo bác.

Aneb dějou se spíš věci dovnitř, než ven. Hezké adventní dny vám všem.

Víkend

by Alena 2. prosince 2012 22:32

 

Taky máte venku takovou zimu, jako z knížky? Takovou tu pohádkovou, načechranou, sluncem zalitou. Zrodila se ze čtvrteční husté mlhy, jeli jsme jí vstříc k přátelům na německou stranu Krušných hor. Trocha adrenalinu v záplavách nového sněhu, na kamnech uvařený čaj i večeře, posezení nad svíčkami v zešeřelém domě, předávání zkušeností, vizí i nadějí. Cesta zpátky v obdobném duchu, sněžit začínalo i u nás, i když se to s kalamitní situací v Německu ještě srovnávat nedalo. Páteční stěhování zvířat, sobotní pochod s Karličkou, dovádění na čerstvém sněhu.  

Kluci zabíjejí posledních 8 kohoutů, stěhujeme husy. My s holkama zatím posloucháme jak Gould mydlí Griega. Ony překvapeně, já zasněně (raději hned koukám na noty do knihovny pana Petrucciho ..., třeba to jednou dám). A kdyby to náhodou byly přemrštěné klavírní ambice, založíme doma alespoň kazuové trio ;).

Začal advent. Věšíme loňský i (před)předloňský kalendář. Zdobíme a poklízíme. A odpoledne 19 dospěláků spolu s drobotinou nacvičuje vánoční vystoupení, takže jsme už vánočně předladěni.

Zítra je s námi Ema už pět let. Už jen upéct dort, došít, dovyřezat a všechno to zabalit ... a může se na kutě. Tak snad u vás taky dobře :). 

Všichni domů

by Alena 2. prosince 2012 21:11

Takhle to vypadalo na pastvině - krása, ale také čas nejvyšší zavést všechny ty duše pod pořádnou střechu :). 

     

Pokus vejít se naráz k jednomu korytu :).

Domů musela po svých i Karlička. K nám nahoru do kopce, po ledovaté silnici, navíc s tím prudkým světlem zalévajícím bílou krajinu.

 

Ale zvládli to všichni. 

 

O nás

Alfred, Ida, Ema,
Alena, Hynek
Spolu, spokojeně, udržitelně

Rodinné hospodářství 
Jizerské hory

Napište nám email

Biobedýnky


Archív

Komentáře

RSS komentářů